Jak napisać kondolencje

Składanie kondolencji jest tradycją od dawna obecną w naszej kulturze. Mogłoby się wydawać, że nic nie jest w stanie pocieszyć osób cierpiących z powodu utraty kogoś bliskiego. Jednakże, wszelkie słowa wsparcia padają wówczas na bardzo podatny grunt. Pozwalają chociaż na chwilę zapomnieć o bólu i poczuć się mniej osamotnionym w tym nieszczęściu. Kondolencje, bo o nich mowa, to przekaz najbardziej pożądany ze wszystkich, których potrzebuje człowiek w żałobie. Te wyrazy żalu i współczucia możemy złożyć bezpośrednio lub w postaci pisemnej. Kiedy nie możemy złożyć kondolencji osobiście, tylko musimy zrobić to w formie pisemnej, warto zastanowić się jak poprawnie napisać kondolencje.

Kondolencje pisemne

Napisanie kondolencji nie jest prostą czynnością nawet wówczas, gdy szczerze współczujemy rodzinie osoby zmarłej i chcielibyśmy zapewnić ją o swoim wsparciu. Musimy w nich umieścić wyrazy współodczuwania żałoby po zmarłym i deklarację gotowości do pomocy jego bliskim. Wszystkie nasze uczucia powinniśmy ubrać w odpowiednie słowa, tak aby przekaz ten odniósł oczekiwany przez nas efekt. Jest to tym trudniejsze, że sami borykamy się z silnymi emocjami, szczególnie, jeśli nas samych wiązały bliższe relacje z osobą zmarłą.

Jak napisać kondolencje?

Kondolencje pisemne powinny być napisane na eleganckim arkuszu papieru lub specjalnej karcie. Najbardziej polecany sposób to napisanie ich pismem odręcznym. Można oczywiście napisać kondolencje używając klawiatury komputera, nie mają one jednak wówczas tak ciepłego charakteru. Korespondencja ta powinna mieć jak najbardziej osobistą tonację – na tyle, na ile tylko pozwala zażyłość relacji z osobą w żałobie. Starajmy się nie używać w niej górnolotnych sformułowań i niewiele znaczących frazesów. W zamian za to spróbujmy stworzyć proste i serdeczne przesłanie podnoszące na duchu.

Przykładowy układ pisma z kondolencjami

Podczas pisania kondolencji powinniśmy trzymać się sprawdzonego układu pisma tak, aby nasz przekaz był klarowny i czytelny. Co zatem powinno się znaleźć w takiej korespondencji?

Oto ogólne wytyczne:

 • miejscowość i data pisma,
 • imię i nazwisko nadawcy,
 • zwrot grzecznościowy np. „Szanowny Panie” czy „Kochana Mario”,
 • część kluczowa np. „Pragnę złożyć wyrazy ubolewania z powodu…”,
 • nawiązanie do otrzymania informacji o śmierci,
 • opis własnych przeżyć i wyrażenie współczucia rodzinie osoby zmarłej,
 • przedstawienie zalet charakteru czy osiągnięć zmarłego,
 • krótkie przybliżenie naszych relacji z osoba zmarłą,
 • podkreślenie roli, jaką zmarły odgrywał w naszym życiu,
 • sformułowania dodające otuchy bliskim i zapewnienie o gotowości świadczenia pomocy,
 • pożegnanie i własnoręczny podpis.

Zastanów się nad treścią

Zanim przystąpimy do napisania kondolencji, najpierw gruntownie przemyślmy, co chcemy w nich przekazać. Pozwoli to uniknąć chaosu w naszym piśmie i ewentualnych niezręczności, które mogłyby urazić bliskich zmarłego. W treści kondolencji należy zawsze wyrażać się o osobie zmarłej z należytym szacunkiem. Pisząc kondolencje nie powinniśmy również wspominać o nieporozumieniach ze zmarłym czy nie dokończonych przez niego sprawach. Na takie wiadomości nadejdzie czas później, kiedy upłynie już okres żałoby. Jeśli po przeczytaniu tego artykułu, wciąż nie masz pomysłu jak ubrać swoje myśli w słowa, zajrzyj do naszych gotowych wzorów kondolencji.